یکشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۹۲

نام معمایی میتان کُردان

در فرهنگ کُردی به فارسی هه ژار کلمه میتان به عنوان مخفف نام محمد امین آورده شده است. امَا خود این نام در فرهنگ مردم کُرد بسیار ریشه دار بوده است. چه این کلمه از ریشه اوستایی میته به معنی دوست داشتن ریشه نام ایزد میثره (مهر) ایزد بزرگ نیاکان کُردان بوده است. بنابراین به سادگی می توان تصور کرد که نام میتان (ایزد مهر) به عمد در کردستان به جای نام محمد امین آورده شده است. لابد نام قوم میتانی کهن کردستان که میثره پرست (مهر پرست) بوده اند، از همین ریشه میتان و میته مأخوذ بوده است.

۲ نظر:

بهدین گفت...

با درود فراوان
در سهر ماکه اگر بگویم از باستانی ترین شهر های ایران است گزافه نگفته ام قنات ها ی باستانی فراوانی بوده و هنوز هست که چندین کار برد داشته اند جدای از بهره برداری از آب این قنات ها .
نام یکی از این قنات ها میتان است بار ها من به این واژه می اندیشیدم و چم آن را نمی دانستم .از شما استاد فرزانه سپاسگزاری می کنم
باسپاس فراوان
بهدین

Mofrad گفت...

ایزد مهر با قناتها و چشمه های کوهستانی مربوط بوده است. در تصاویر مهرابه ها وی عصایش را به صخره زده و از آنجا آب فوران کرده است. گویا زیارتگاههای داوود (عزیز) نام ایران که در کنار چشمه ها و قناتها قرار دارند در اصل معبد مهری بوده اند.