جمعه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۲

اقوام بائده جدیس و طسم روایات اسلامی همان گِتها و تراکیائیهای بالکان عهد باستان بوده اند

نامهای گِت (نام نیاکان لیتوانیائیها) و تراکیا در زبانهای اسکیتی و بالکانی به معنی پرستندگان ایزد گاو تمثال (تور) و ایزد- فرمانروای سرزمین چرم (اودن در زبان لیتوانیایی، سالموکسیس در زبان اسکیتی) بوده اند. از آنجاییکه در روایات اسلامی دو قوم جدیس (جئوتیس در زبان لیتوانی به معنی گاو) و طسم (چرم، تسمه) در ارتباط با هم جزو محو شدگان از تاریخ منطقه در حوالی خاورمیانه می باشند، لذا معلوم میشود از این دو قوم همان گتهای جنگاور پرستنده سالموکسیس (اودن اسکاندیناویائیها) و تور (جئوتیس لیتوانیائیها، تور اسکاندیناویائیها) منظور بوده اند.

هیچ نظری موجود نیست: