دوشنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۲

مطابقت نام بهرام جنابی با بهرام ورجاوند

Ruzbeh Jam با سلام به دوستان: خیلی‌ ممنون میشوم اگر مقاله یا کتابی‌ که به هندوگان پرداخته است را به من هم معرفی‌ کنید. این نام مکانی است که گفته شده بهرام ورجاوند از آن خواهد آمد.
Kamran Kashiri از مقاله یا کتابی در این باره به طور جداگانه و خاص خبر ندارم، ولی تا جایی که میدونم همه این واژه رو به همون "هند" تعبیر کردند و کلا "هندوگان" یعنی "هندی ها". در زند وهمن یسن هم به همین مطلب اشاره شده که "کی بهرام" از هندوستان خواهد آمد. در بندهشن هم اشاره شده که "کی بهرام" از سمت کابلستان خواهد امد.
Kamran Kashiri البته اینکه این "هندوستان کجاست احتمالا با هند امروزی فرق داشته و به سمت آسیایی میانه و اطراف هندوکش بوده. بیرونی هم عنوان کرده که سغدیان هندوکش و پنجاب رو "هند" میخوندند.
Kamran Kashiri درباره هویت بهرام ورجاوند هم دکتر دریایی نظر جالبی داره و منشا این داستان رو تلاش یکی از فرزندان یزدگرد به نام بهرام (در منابع چینی الوهان) برای پس گرفتن ایران میدونه که بعدها با اسطوره بهرام ورجاوند امیخته شد.
Javad Mofrad شاید منظور از بهرام ورجاوند که کعبه را آسیب می زند، بهرام جنابی قرمطی باشد که از سمت هندیجان و گناوه بوده و پسرش ابوطاهر مکه و کعبه را غارت نموده بود. بر این پایه هندوگان مطابق هندیجان است.
Kamran Kashiri در شعر بهرام ورجاوند هیچ اشاره ای به کعبه نیست. شاعر امید داره تا بهرام با برگشتنش به ایران دین زرتشتی رو دوباره رواج بده، اتشهای خاموش شده رو روشن کنه و مساجد رو از بین ببره. متن" مزگتها فروهلیم و برنشانیم آتشان". هندوگان در این شعر اشاره به "مردم" هند داره نه سرزمین : "کی باشد که آید پیکی از هندوان"
Nima Shifteh دکتر باغ بیدی هم در کتاب جرعه بر خاک که یادنامه دکتر نوابی است مقاله ای درباره اینکه بهرام ورجاوند از فرزندان یزدگرد است دارد، بنابراین مطمین نیستم این نظر را اولین بار دکتر دریایی داده باشد.
Javad Mofrad این بیت "بتكده ها را بركنيم و پاك كنيم از جهان" می تواند اشاره به کعبه باشد. چه همزمان از مساجد اسلامی صحبت می کند.
Nima Shifteh همان نشانه تلاش بازمانده های ساسانی برای پس گرفتن ایران است و اینکه متن پس از اسلام نوشته شده.
Kamran Kashiri دکتر باغ بیدی در اون مجموعه "جرعه بر خاک" اشاره به نوشته های دریایی کرده. البته دریایی هم ایده اصلی رو از چرتی گرفته. مقاله چرتی مال 1996 و مقاله دریایی مال 1386 هست.
Javad Mofrad بسیار قابل توجه است که عنوان جناب و جنابی بهرام جنابی در عربی تقریباً معادل ورجاوند (ارجمند) است.

هیچ نظری موجود نیست: