جمعه، آبان ۱۰، ۱۳۹۲

ریشه و معنی نام هگمتانه (همدان)

محققان ریشۀ اوستایی نام هگمتانه کتیبه های هخامنشی را به صورت سه بخشی هَنگ-گمَ- تانه آورده اند و آن را به معنی محل تجمع گرفته اند. ولی این نام را می توان به صورت اوستایی دو بخشی هَنگ- مئثَنَ هم در نظر گرفت که دارای مفهوم بسیار منطقی جایگاه ثروت و خزانه است. واژۀ اوستایی مَئثَنَ طبق قاعده می توانست مَئتَنَ نیز تلفظ گردد (نظیر خرثو= خرت). جزء اوستایی هَنگ (هَنگهو یعنی فراوانی و رسایی) به همین صورت هَنگ در زبان کُردی به معنی تودۀ بسیار و به صورت هَنج در زبان بلوچی به معنی ثروت آمده است. لابد حرف "اَنگ" اوستایی که در خط میخی معادل نداشته در کتیبه های هخامنشی صرفاً به صورت "اَگ" ثبت شده است.

۵ نظر:

ناشناس گفت...

با درود
در شهر طرقبه روستایی به نام کنگ kang هست.ریشه و چم این نام را چگونه می بینید.
با سپاس

Mofrad گفت...

می تواند از ریشه کندن به معنی دارنده غار و خندق باشد. بعید است به معنی گنج دار باشد، گرچه این معنی را هم می دهد.

ناشناس گفت...

با درود
درباره واژه پروین در فرهنگ نامه ها تنها به خوشه پروین اشاره می شود.شما چم و ریشه این واژه را در چه می بینید؟
با سپاس

Mofrad گفت...

پروین ترکیبی از پرَ (فراوان) و ون (عشق و دوستی) به نظر می رسد. یعنی بسیار دوست داشتنی.

Mofrad گفت...

اگر جزء وین را با ون (میوه درخت زبان گنجشک) مقابله کنیم. آن وقت پروین معنی دارای دانه های بسیار و خوشه ای معنی خواهد داد.