سه‌شنبه، آبان ۱۴، ۱۳۹۲

روشن قهرمان حماسه کوراوغلوی ترکان همان لوشان اشکانی جنگاور ترک- ایرانی الاصل چین است

Mehdi Fatemiدوستان از یک گردشگر چینی شنیدم که در تاریخ چین آمده که سرداری اشکانی سلسله تانگ چین را از میان میبرد آیا چنین گزارشی در تاریخ اشکانیان داریم.ضمنا آیا در بررسی تاریخ اشکانی و ساسانی و روابط ایران و چین در آن دوره ها به منابع چینی توجه شده است یا نه؟
Javad Mofradموسی خورنی مورخ ارمنی عهد بلاش ساسانی هم جایی در آمدن اشکانیان به ارمنستان می گوید که ارشک بر یک سوم جهان (آسیا) حکمرانی داشت. منابع چینی میگویند که سلسله تانگ بر اثر قیام دهقانی بزرگی ساقط شد: "در اواخر حیات سلسله " تانگ " ، جامعه دچار هرج و مرج بسیاری شد . درگیری های احزاب و حاکمیت مطلق مقامات باعث قیام های دهقانی شد.
Baghdād Kavād Sāsānī مداركى از دوره اشكانى در دست نداريم. سلسله تانگ هم مال قرن هفتم و هشتم ميلاديه، يعنى اوايل دوره اسلامى. سردار مورد نظر، آن لوشان نام داره. آن در نامگذارى چينى، مشخصه مردم ماوراالنهر، بخصوص سغدى هاست. اكثر دانشمندان توافق دارند كه آن لوشان، نيمه سغدى بوده و اسمش هم «روشن» بوده. اول حاكم منطقه شمال شرق چين بوده و بعد از اختلافاتى با دولت مركزى، طغيان مى كنه و براى مدتى در شمال شرق و شمال چين خودش رو امپراتور اعلام مى كنه. سلسله تانگ زير فشار اين شورش، از هم مى پاشه، هرچند كه حكومت آن لوشان و پسرش هم زياد دوام نمى ياره. سلسله تانگ هم جاش رو مى ده به سلسله معروف سونگ كه تا دوران مغول ها به بيشتر چين حكومت مى كرده است:
An Lushan Rebellion
http://totallyhistory.com/wp-content/uploads/2011/12/Tang_Dynasty_circa_700_CE.jpgThe Tang Dynasty received its greatest blow due to the An Lushan Rebellion (755-763), also known by many Chinese as the An-Shi Rebellion. Led by General An Lushan, the devastating effect of this rebellion spanned over 3 emperors during its course. It left a lot of deaths as well as lasting political effects. The historical facts of this event in China sparked curiosity in people all over the world. Who was An Lushan?
An Lushan’s birth origin was a mystery from the beginning. It was believed that he was adopted by a Turkish father and a Sogdian mother. Over the course of time, he was able to gain favor from the ruling Emperor of China. He was considered a favorite and was given gracious rewards in the form of a luxurious house that was given by Emperor Xuanzong. He was given an amazing property in 751 which was located in Chang’an.
Javad Mofrad تا آنجائیکه یادم می آید چینیان نام اشکانیان را آن-شی می خوانده اند که عنوان لوشان هم بوده است.
Javad Mofrad در میان ملل ترک زبان، روشن نام اصلی کوراوغلو قهرمان قیام دهقانی بزرگ علیه خوانین است.
Baghdād Kavād Sāsānī البته كه ترجمه اش مى شه روشن. شايد افسانه كوراوغلو ربطى داشته باشه به آن لوشان. نمى دونم راستش. البته آن لوشان البته اصلاً دهقان نبوده كه برعليه بزرگان قيام كنه. يكى از فرماندهان بزرگ ارتش چين و از درباريان سلسله تانگ بوده. قيامش هم بسيار خونينه و معروفه كه حدود يك سوم جمعيت چين در جريان اين شورش كشته مى شوند.
Javad Mofrad ایران اشکانی و اشکانیان را نیز چینیان انسی یا آن-شی خوانده‌اند (ویکیپدیا).
بسیار قابل توجه است که نام- عنوان دیگر لوشان (روشن) یعنی ارشک (اشک، آن- شی) را می توان از ریشه سانسکریتی ارچک (یعنی منور و درخشان) و مترادف خود لوشان (روشن) گرفت. از اینجا به سادگی به ریشه درخشان و نورانی خود نام ارشک یعنی نام نیا و خاندان اشکانیان پی می بریم.

۸ نظر:

ناشناس گفت...

با درود
استاد در خراسان به پدرزن وپدر شوهر می گویند خسر Khosor و به مادرزن ومادرشوهر می گویند خش Khosh ،چم این واژه را چه می بینید؟

Mofrad گفت...

در اوستا خوَسورَ (لفظاَ یعنی خود میهمان، خویشاوند)به معنی پدر زن آمده است. بنابراین خُسُر مخفف همین کلمه اوستایی است و کلمه خُش را هم می توان به معنی خویشاوند گرفت.

ناشناس گفت...

با درود
دو عروس در یک خانواده به هم جاری میگویند ولی در مشهد علاوه براین ییری
Yeyri هم می گویند ریشه این دو واژه را چه می دانید؟
با سپاس

Mofrad گفت...

ممنون از اطلاع رسانی تان من تا به حال فکر میکردم که جاری در این رابطه کلمه ای عربی باشد. ولی شکل مشهدی دیگر آن یعنی ییری معلوم می کند که آن به لفظی معنی یاری کننده بوده است. این شکل مشهدی می تواند هیئت اوستایی گم شده یاری و یاریگر باشد که در پهلوی به شکل ایاریه باقیمانده است. "ی" اوستایی در آغاز اسامی به "ج" تبدیل میشود. نظیر یم=جم، یام=جام. لذا جاری یعنی یاری و یاریگر.

ناشناس گفت...

با درود
در شهر کوچک گلمکان نزدیک مشهد واژه ی زیبایی کاربرد دارد.اینان به کفی که روی خوراکی در حال پختن است کلارک Kelark می گویند .چم این واژه را چه می بینید؟

ناشناس گفت...

دو واژه فلاخن و پلخمان به یک چم آمده است.ولی در خراسان فلاخن آن است که در جنگها به کار می رفته و پلخمان که به شکل پلخمون گفته می شود آن است که برای بازی بچه هاست و روی چوبی به شکل Y درست می شود.و البته به این چوب هم اچه acha گفته می شود.استاد شما ریشه و چم واژگان اچه و پلخمون را چه میدانید ؟
با سپاس

Mofrad گفت...

در کُردی کَل و کِل به "جوش" و "شدت گرما و حرارت و ماده سفید روی سطح"است. بنابراین کِل- ار- ک یعنی ماده سفیدی که بر اثر جوشیدن در سطح آب جمع شود.

Mofrad گفت...

آچا یا هاچه اوستایی است به معنی محل Y شکل. در آذری هاچا گفته میشود و به چوب تکیه گاهی گفته میشود. در نام شهر آچاچی که در محل به هم رسیدن دو رود خانه واقع است، دیده میشود.
چوب Y شکل پلخمان را در کُردی پَل گویند. خمان هم صورت اصلی همان کمان است. یعنی در مجموع کمان Y شکل.