جمعه، مرداد ۰۲، ۱۳۹۴

ریشۀ واژه های آفرینش و آفرین

Zeinab Tavasoli Far
سلام. پرسشی دارم در زمینه اتیمولوژی آفرینش و ارتباطش با واژه آفرین. آیا آفرین بن مضارع آفریدن است؟ یعنی میتوان گفت: آفرین یعنی "درود بر تو ای آفریننده کار نیک"؟
Javad Mofrad
آفرین را از ریشه فری/آفری اوستایی به معنی خشنود کردن گرفته اند. آفریدن را از ریشه پهلوی آفریتن. تصور شخصی من این است که این کلمه پهلوی صورتی از واژۀ فارسی آوریدن (آوردن) است.

هیچ نظری موجود نیست: