جمعه، تیر ۲۶، ۱۳۹۴

معنی نامهای قدیمی شهر ایلام

از آن جایی که یک نام قدیمی شهر ایلام را حسین آباد و نام قدیمی دیگر آن را رَذ آورده اند، بنابراین رذ در اساس رز (به معنی انگور) بوده است؛ چون حسین آباد هم به سادگی می تواند از تحریف و تلخیص استهین آباد (آبادی محل انگور) یا هوشین آباد کُردی به معنی آبادی منسوب به خوشه میوه عاید شده باشد. نام انگور معروف حسینی به صورت هو-سنی به زبانهای اوستایی و سانسکریت معنی هدیه و نعمت خوب را میدهد. گرچه گفته میشود نام حسین آباد از نام حسین قلی خان ابوقداره بانی دژ آنجا گرفته شده است ولی به هر حال شهرستان ایلام محلی انگور خیز است. به نظر می رسد نام طایفه ریزوند آن سمت هم از واژه رَزوند (انگور پرور) اخذ گردیده است.

هیچ نظری موجود نیست: