چهارشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۹۴

نامهای هوری و هورامان (هورامانات) با نام ایزد ماه هوریان مربوط می نمایند

واژۀ هورّی در زبان هوریانی به معنی شب اشاره به ماه دارد. چه هوری ها، شِری و هورّی را گاوهای نر آسمانی می دانستند و شری به معنی روز، نماینده خورشید و هورّی به معنی شب، نماینده ماه بوده است. لذا از دانای سیمیار اورامانات ایزد ماه منظور بوده است. پس در فرهنگ اورامانات، پیر شالیار نماینده شّری و دانای سیمیار نماینده هورّی بوده است. رقیه بهزادی در کتاب قومهای کهن صفحه ٣٣٩ در ارتباط با کلدانی ها میگوید: کلمه هور نام خالص "خدای ماه" بود. نام دانای سیمیار می تواند از واژۀ سانسکریتی سوما به معنی ماه اخذ شده باشد و شالیار از شور (سوریای سانسکریتی) به معنی خورشید گرفته شده باشد یا از همان شِری هوریان که به معنی روز بوده است.

۳ نظر:

ناشناس گفت...

سلام آقای مفرد، حسن هستم از بوشهر، قبلاً هم مزاحم شده بودم. چندتا سوال در مورد سکاها داشتم
1- گروهی در سیستان افغانستان زندگی می کنند که موهایی زرد و قهوه ای و چشمانی رنگی دارند و خود را سگزه ای می نامند آیا اینها همان سکاهای سیستان نیستند؟
2- در استان های فارس، بوشهر و خوزستان ودیگر استان های اطراف مردمانی زندگی می کنند که موهای زرد و چشمانی آبی و سبز دارند و همسر خود من نیز یکی از اینهاست، می خواستم بدونم آیا اینها بازماندگان سکاهای ساسانی نیستند؟
3- من قبلا یک مطلبی در مورد زمان حضرت علی خواندم که اعراب از دست قوم دیلمی بسیار ناراحت بودند آنها را به خاطر زال بودن مسخره می کردند آیا موزرد و چشم آبی های شمال ایران از این قوم هستند؟
4- همچنین من آذربایجانی های زیادی را دیدم که موزرد و چشم رنگی می باشند آیا این افراد از نسل سارومات ها نیستند؟
5- نام قبیله پاسارگاد ممکن نسیست در اصل پاسارگوت بود باشد؟ قبیله پاسارگادی ها قبیله ای از گوت ها باشند؟

Mofrad گفت...

زبان سکاهای پادشاهی شمال دریای سیاه و سئوروماتها
تصور شخصی من از گفتار هرودوت در باره دو زبانی بودن سئوروماتها که زبان نیاکان پدری آنها اسکیتی (اسکلو[ت]ی، اسکلاوی، اسلاوی) و آمازونی (مردم تمام زره پوش، ماساگت (آلان)/روکسولان (لانهای درخشان) این است که زبان سکاهای سمت شمال دریای خزر از نوع آلانی (اوستی) بوده است. حتی زبان عشیره سکائیان پادشاهی شمال دریای سیاه یعنی اسکیتان بدان گروه تعلق داشته است. نام های ایرانی پادشاهان اسکیتی (سکائیان شمال دریای سیاه) از جمله اسپارگاپیس، پارتاتوا، مادیا گواه آن است.

Mofrad گفت...

به نظر من پاسارگادیان (پروش دهندگان انگور)شاخه ای از سکاییان دربیکی/دروپیکی یا همان سکائیان برگ هئومه بوده اند.