سه‌شنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۹۵

معنی نام شهر موصل

احتمال زیاد دارد از شهر بوذ-اردشیر (شهر بزرگ خشنود و شاد کننده) در سمت موصل همان نینوا (بنا به فرهنگ اسامی توراتی شهر رفاه و خوشی) منظور بوده است. این شهر را بعدا با موصل (مِپسیلا، به اکدی شهر پاک خدا) یکی میدانسته اند ولی یاقوت نام نواردشیر (شهر پاک نو) را برای موصل ذکر کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: