سه‌شنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۹۵

معنی نام شهر موصل

از شهر بوذ-اردشیر (شهر معطر خشنود و شاد کننده) در سمت موصل خود همان موصل محتملاً متأثر از نام نینوا (بنا به فرهنگ اسامی توراتی شهر رفاه و خوشی) منظور بوده است. به هر حال این شهر را بعدا با موصل (مِپسیلا، به اکدی شهر پاک خدا) یکی میدانسته اند ولی یاقوت نام نواردشیر (شهر پاک و ثروتمند نو، نینوای نو) را برای موصل ذکر کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: