یکشنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۹۵

معنی محتمل الیگودرز

در سایت جاذبه های گردشگری در باره الیگودرز گفته شده است: "بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهند، پیش از شكل‌گیری شهر فعلی الیگودرز، در محل كنونی آن شهری با همین نام وجود داشته كه به علل نامعلوم از بین رفته است. مردم این دیار، مذهب شیعه قدیم (علوی) داشته‌اند و خانقاه آن، مركز تعلیمات دینی قزلباشان و درویشان بوده است. شاه اسماعیل صفوی در یكی از سفرهای خود از این خانقاه دیدن كرده است. در كوه‌ها و تپه‌های الیگودرز، آثاری از قبیل آجرهای مكعب مستطیل و ظروف سفالی و فلزی مربوط به قرن هفتم هجری به دست آمده است.هسته اولیه شهر الیگودرز در درجه اول در اثر رودخانه‌ها، قناتها و چشمه‌ها پدید آمده است."
احتمال دارد هَلَکو در اینجا با معادلش الیگو/علی-گو (توصیف علی) جایگزین شده است. ولی اَلَگهو-دَرِز در سانسکریت-اوستایی به معنی به هم پیوستن سرودهای دینی که با صدای بلند خوانده شود، نشانگر دیرینه بودن نام الیگودرز است. به نظر می رسد خانگاه هم ترجمه فارسی همین نام به معنی محل خواندن سرودهای دینی بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: