یکشنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۹۵

معنی محتمل دیگر نام لُر

نظر به اینکه کلمه کاشثه در سانسکریت به معنی بسیار بزرگ و بلند و بی نهایت است لذا معنی کاشثه/کاششو را می توان مترادف با مارافی های پارسی (مهاروپی، دارای اندازۀ بزرگ) و رَئوور (ریشه اوستایی محتمل نام لُر یعنی دارای اندازۀ بسیار بزرگ) شمرد که این به کوه بزرگ هم اطلاق شده است، اینها در اساس می توانند اسامی خدای بزرگ ایشان کاششو (اسور- مزش منابع آشوری= خدای بزرگ) بوده باشند:
काष्ठा kASThA f. highest limit
महारूप mahArUpa adj. mighty in form
ولی اگر نام اسورا- مزش منابع آشوری را به معنی ایزد شراب بگیریم آن مطابق کاشّو و کاشیتو (ایزد و الهه شراب انگور) میگردد. بر این اساس اینان مطابق وارونه (اهورامزدا) و وارونی (الهه شراب) میگردند و چنانکه قبلاَ گفته ایم نامهای کاسی و مرافی و لُر را می توان مترادف با هم به معنی مردم پرستنده ایزد شراب تاک (دورمائیل اساطیری) گرفت. این نظر از نظریات دیگر محتملتر و مستدلتر است.

هیچ نظری موجود نیست: