جمعه، مرداد ۱۵، ۱۳۹۵

جایگزین شدن ایزد مهر روز رستاخیز زرتشتیان با امام علی شیعیان

بنا به عقاید زرتشتی روان درگذشته تا سه روز بر بالین تن حاضر و به آن متصل است و پس از آن در سپیده دم روز چهارم روان برای داوری به سر پل چینوت می‌رسد و در آنجا در دادگاهی که به داوری ایزد مهر و با حضور ایزدانی چون سروش، رشن و اشتاد بر‌گزار می‌شود، به حساب کارهای نیک و بد وی رسیدگی می‌شود.
متقابلاَ بنا به اعتقاد شیعیان امام علی و برخی از اعضاء خانواده اش در روز محشر شیعیان خود را شفاعت خواهد نمود.

هیچ نظری موجود نیست: