سه‌شنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۹۵

معنی نام قُم (کمندان) و کمیجان

در سانسکریت کومَ به معنی دریاچه و حوض و کوم در کُردی به معنی آب عمیق ساکن است لذا نامهای قُم (کمندان) و کمیجان به معنی محل دارای آب انبار هستند. این دو محل طبق اسناد تاریخی دارای آب انبار بوده اند:
कूम kUma n. lake
कूम kUma n. pond
در واقع ارتباط دریاچۀ منجی موعود یعنی کانسویه (کان-سو-اویه)/کیانسی (کا-یئُن-سی) یعنی مخزن آب گسترده با قُم هم از همین معنی آن برخاسته است. جالب است که نام باستانی دیگر قم یعنی ترمینکا را به صورت تارَ-مان-کا میشود به معنی محل چشمه منجی گرفت.
جزء کوم در نامهای ایرانی بومی کومس (کوم-مئث= محل آب انبار)، قمصر (کوم-سار= محل آب انبارهای فراوان)، قُمشه (کوم-شیه= جای آب انبار) هم در ترکیب با واژه های ایرانی دیگر دیده میشود.

هیچ نظری موجود نیست: