سه‌شنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۹۷

معنی کلمۀ عامیانۀ سلمانی

واژۀ عامیانۀ سلمانی می تواند به معنی "اصلاح کننده [موی] سر" باشد:
शिर m. n. zira (sara, sala) head
मान n. mAna measure
मन n. mana opinion
मन n. mana thought
सरोम adj. saroma haired
یا
(شخص منسوب به موهای سر) sar-mo-an-i

هیچ نظری موجود نیست: