دوشنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۹۷

نقش ایزد آتش، آذر و سمبلهای نیلوفر آبی و قوچ وی

گل رُسته بر روی زمین و در وسط شیران نشانگر نیلوفر آبی است که سمبل آگنی (آذر) بوده است ایزدی که سمبل دیگرش قوچ بوده است. همان ایزدی که با نشانی ایزد شاخدار و بالدار در بالای تصویر پادشاه هخامنشی دیده میشود.

هیچ نظری موجود نیست: