چهارشنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۹۰

اصطلاح قرآنی هفت دریا ریشه هندی دارد

اصطلاح هفت دريا از اعتقادات هندوان به عربستان رسیده بوده است:سمودريا يعني هفت دريا كه اطراف هفت اقليم را فرا گرفته اند، نزد هندوان باستان عبارتند ازدريای آب شور، دريای شكر آب، دريای باده، دريای كره ذوب شده، دريای ماست يا دوغ، دريای شير و دريای آب.
اصلاح هفت دریا در قرآن آیه 27سوره لقمان مذکور افتاده است:
"اگر آنچه روي زمين از درختان است قلم شوند، و دريا براي آن مركب گردد، و هفت دريا به آن افزوده شود، اينها همه تمام مي‏شوند اما كلمات خدا پايان نمي‏گيرد، خداوند عزيز و حكيم است."

هیچ نظری موجود نیست: