جمعه، خرداد ۲۰، ۱۳۹۰

ریشهً و معنی اوستایی نام کویر

در زبان اوستایی کلمهً کئورو به معنی لکه دار و بی مو و گر معنی شده است. از سوی دیگر می دانیم کلمه لوت از ریشه کلمهً پهلوی روت به معنی عریان، برهنه، تهی و خالی است یعنی همانکه در زبان ترکی نیز به صورت لُت (برهنه) به کار می رود. لذا کویر یعنی سرزمین لخت و بی حاصل و پف کرده (به ترکی کو-یِر) و لکه دار است.

هیچ نظری موجود نیست: