یکشنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۹۲

درس عبرتی از تاریخ قرون وسطای ایران

سلطان محمد خوارزمشاه که سرمست از پیروزیهای خویش بر دولتهای محلی آسیای میانه بود، ابر قدرت نظامی زمان خویش را وقتی به خوبی شناخت که به مقابلش نرسیده پای به فرار گذاشت و ایرانی ویران از پس خود بر جای نهاد...

هیچ نظری موجود نیست: