یکشنبه، بهمن ۱۳، ۱۳۹۲

معنی گائین گبه مراغه و گابه اصفهان

بقایای آتشکده ای که به گمان من همان آتشکده آذرگشنسب قدیمی در شرق شهر مراغه بود، گائین گبه خوانده میشد. این نام به صورت سانسکریتی گایَن- جَپه به معنی محل زمزمه سرودهای دینی است. لابد در عهد ساسانی گایین گبه را اسب شاهی (کایین گبه) هم معنی می کرده اند٬ چه این عنوان آتشکده آذرگشنسب در کتب پهلوی است. اما من قبلاَ این نام را صرفاً با گابه اصفهان می سنجیدم:
در نوشته ای اسم شهر "جِی" اصفهان را در زبان ارمنی به معنی اسب آورده بودند. استاد پورداود در بحث گوش: درواسپا میگوید "گاو (گاب) به همه چهارپایان بزرگ و کوچک از جمله اسب و شتر و میش اطلاق میشده است." بنابراین لفظ فارسی گاب در گابه را نیز می توان اشاره به معنی اسب در اسپدانا شمرد.

۲ نظر:

Milad safizade گفت...

خود اسپادانا-اسپدانا به چه معناست؟ در واقع جز دوم این نام "اسپ+دانا" ؟
و بنظر شما چا ارتباطی میان اسب و اصفهان میتونه وجود داشته باشه؟

Mofrad گفت...

اسپدانه مرکب از اسپ (اسب) و دان (جا) است. در کتب جغرافیایی هم اصفهان محل علوفه فراوان نوشته اند. این گفته در جواب سؤال دکتر ملکزاده بود که پرسیده بود آیا اصفهان به معنی محل سپاهیان است یا محل اسبان؟ و من برای درستی نظر دوم این استدلال ها را نمودم.