پنجشنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۹۲

معنی نام برهمن و گبر

"جامه=brahm" در یادداشت جناب مهدی فاطمی بسیار جالب و قابل توجه است. چه آن می تواند اشاره به جامه ارغوانی بلند مادهای باستان و موبدان بودایی بوده باشد. چون تصور میکنم نام برهمنان با این کلمه مربوط است.
بر این پایه واژۀ گبر نیز در واقع نام گروه موبدان بوده است و بر گرفته از کلمۀ فارسی گبر که به معنی خفتان یعنی جامۀ محافظتی بلند است.
ریشۀ اصلی برهمن یعنی برهمَ را در سانسکریت به معنی رشد و گسترش آورده اند و این هم با معنی جامۀ بلند آن در پهلوی پیوستگی دارد.

هیچ نظری موجود نیست: