شنبه، دی ۲۰، ۱۳۹۳

معنی نام بافت

با توجه به سه نام دورۀ اسلامی بافت یعنی بافت (بافد)، باخته (باف- خت)، ناجت (نی جت اوستایی، زدن و کوبیدن[قالی و پارچه]؟) و واجب (وه گبه= دارای قالی خوب؟) معلوم میشود، نام بافت به معنی محل بافندگی بوده است.
ولی بافۀ لغت نامه دهخدا معنی دیگری را برای بافت (باف-خت) معین می نماید: "بافه. ۞ [ف َ / ف ِ] (اِ) باقه. دستهٔ علف یا محصول درو شده. تودهٔ بریده شده از علف یا قصیل. بغل. دستۀ دروده و گرد کرده از یونجه و گندم و جو و غیرآن. (این کلمه در چهار محال بختیاری و دهات کرمان بدین معنی بکار میرود). || دستۀ تره. (مهذب الاسماء). و رجوع به بافه شود." بر این پایه باف-خت و ناجت به معنی محل تودۀ بریدۀ علوفۀ نیزاری است. لذا واجب هم می تواند باقه- آب یعنی دارای علوفۀ نیزار آبزاری بوده باشد.

هیچ نظری موجود نیست: