چهارشنبه، دی ۱۷، ۱۳۹۳

ریشۀ اوستایی واژۀ فخار

Loghman Ahmadzadeh
ریشه واژۀ "فخار/فخاریات" در زبان عربی - به معنی سفال، سفالگر، سفالگری- چیست؟
Javad Mofrad
احتمال دارد از زبانهای هندوایرانی وارد عربی شده باشد. پَکوَ[ر] در سانسکریت به معنی پخته شده است. در این رابطه گفتنی است پَخر-اوم اوستایی (از ریشه پَچ= پختن) به معنی [خوب پخته و] خوب ساخته آمده است. صفحات 871 و872 فرهنگ واژه های اوستایی احسان بهرامی.
Xerxes Goodarzie
جناب احمدزاده گرامي، به نظر وامواژه سرياني و aramaism است. از ريشه פחר (پ - خ - ر) كه نهايتا به معني پختن گل است. مدخل פחר از .فرهنگ ريشه شناسي زبان عبري كلاين
Javad Mofrad
sphur* = 2 (ifc.) quivering, trembling, throbbing S'is'. ii, 14. احتمالاَ سفالینه از ریشه کلمه سپور سانسکریت ساخته شده و به معنی [ساخته شده با] لرزیدن و چرخیدن است. واژۀ سَفَ (از ریشۀ سیف= گداختن) به معنی سفال در وندیداد ذکر شده است.

هیچ نظری موجود نیست: