چهارشنبه، دی ۲۴، ۱۳۹۳

ریشه ایرانی محتمل واژۀ دیوث

نام دیوث را واژه ای معرب (غالباَ عبری یا سریانی) دانسته اند. اگر نام دیوث اساس ایرانی داشته باشد در این صورت می توان آن را دیو-اوس (دیوخواه) معنی کرد.

هیچ نظری موجود نیست: