یکشنبه، دی ۱۴، ۱۳۹۳

ریشۀ سانسکریتی واژۀ غذا

نظر به اینکه واژۀ غذا در قاموس قرآن نیامده است و با توجه به وجود کلمه سانسکریتی کهادها= غذا که علی الاصول در فارسی باید خَذا یا غَذا تلفظ میشد، باید کلمه غذا را در اصل هندوایرانی دانست.
खाध khAdha n. food

هیچ نظری موجود نیست: