جمعه، بهمن ۱۰، ۱۳۹۳

معنی عام و پیشه ای عناوین باربد و نکیسا و رامتین

اگر جزء پهلِ واژۀ پهلبد را بر گرفته از pathitr سانسکریت به معنی خواننده بدانیم که علی القاعده می توانست به pahihr و pahihlو در تلخیص به pahl و pahr تبدیل گردد، در این صورت پهلبد/فهربد/باربد به معنی خوانندۀ سرور خواهد بود: در نمونه تبدیل کاسیک رود به کاسک رود حروف "ای" و "اَ" به هم تبدیل شده اند. یعنی pahihl و pahihr می توانستند به pahahl و pahahr تبدیل گردند و در عمل باید از دو ah متوالی در وسط کلمه یکی تلفط میشد و این منتج به بر آمدن پهل و پهر از پهیهل و پهیهر شده است. در این باب آلترناتیو سانسکریتی منطقی تری به صورت مرکب pha-ra به معنی جشن و جشنواره باشکوه موجود است که معنی باربد/پهربد/پهلبد را سرور جشنواره باشکوه نشان میدهد و ایراد تبدیلات طولانی فوق را ندارد. خبر آمدن خوانندگان سمت هند به ایران در عهد بهرام گور نیز ممّد این معنی است.
در این رابطه گفتنی است هردوی نامهای نکیسا (از مصدر اوستایی نی-جث= زدن/نواختن) و رامتین (از مصدر اوستایی رَم-تون= توانای زدن/نواختن) را می توان به معنی توانای نوازندگی موسیقی معنی نمود.

۳ نظر:

ناشناس گفت...

با سلام
باوري كه درباره نام بشرويه وجود دارد اين است كه مربوط كه رويش گياهي با نام بُش ميباشد.
ديدگاه من اين است بشرويه متشكل از بُش (بوش ) + رويه (رَيَ ) ميباشد.
ديدگاه شما چيست؟
متشكرم ازين كه وقتتان را به من ميدهيد

Mofrad گفت...

جزءاول و دوم این نام را می توان به معانی دیگر نیز گرفت. مثلاَ بَش- رَویه یعنی محل مردمی که تزئینات و آرایش می کنند. یا محل با شکوه تزئین شده(=بَش-رَیَ -اویه اوستایی).

Mofrad گفت...

در توضیح فوق بوش را به سهو به صورت بَش آوردم که بدین وسیله اصلاح میشود.