دوشنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۹۴

ماتوستانای نقشه های بطلمیوسی مطابق آذرشهر است

قبلاً در چند مورد که بدین نام بر خورده ام آن را با ماتیکان (محل دانش و کتابخانه) سنجیده و از آنجاییکه مراغه در قرن سوم هجری محل دسترسی به کتابهای قدیمی ایران باستان بوده است، منظور از این نام را مراغه گمان کرده ام. ولی از قرار معلوم در نقشه های بطلمیوسی خود نام مراغه (محل چمنزاری) نه به عنوان نام شهر بلکه در عنوان مارگیانه که به دریاچه ارومیه اطلاق شده، ذکر شده است، لذا از ماتوستانا واقع در جنوب تِروا (تبریز) باید دهخوارگان (ده محل باده خواری) مراد بوده باشد چه واژه های ماتوس و مادهو و ماد و مذو در سانسکریت و اوستایی به معنی مستی و شهد و شیرینی و شراب هستند، پس ماتوستانا به عنوان محل شهر شهد و شیره انگور و شراب باید همان دهخوارگان (آذرشهر) بوده باشد.

هیچ نظری موجود نیست: