جمعه، خرداد ۱۵، ۱۳۹۴

ریشه نام پیل (فیل)

به نظر می رسد ریشه واژۀ پیل (فیل) همان واژۀ اوستایی پَئورو pauoro به معنی پُر و کامل و بسیار بزرگ بوده باشد. علی القاعده حرف "ر" در آن به "ل" تبدیل شده و این واژه به پیل (فیل) تلخیص یافته است.

هیچ نظری موجود نیست: