چهارشنبه، تیر ۰۳، ۱۳۹۴

ریشه هندوایرانی واژۀ صندوق

اگر صندوق ریشه هندوایرانی داشته باشد که ظاهرا این طور هم هست، به معنی محل گذاشتن اشیاء مختلف بوده است:
सन्देघ sandegha m. conglomeration of material elements

هیچ نظری موجود نیست: