جمعه، تیر ۰۵، ۱۳۹۴

نشانی مقالات من در مورد عیسی مسیح تاریخی و اساطیری و مهدی موعود در آکادمیا، به سوئدی و انگلیسی

https://www.academia.edu/13329842/Vem_har_varit_den_historiske_och_mytiske_Jesus_Kristus
https://www.academia.edu/6313084/Who_has_been_the_historical_and_mythical_Jesus_Christ
https://www.academia.edu/6320522/یحیی_بن_عمر_علوی_انقلابی_عهد_تولد_حسن_عسکری_اساس_تاریخی_مهدی_موعود_است

هیچ نظری موجود نیست: