دوشنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۹۴

معنی محتمل مترادف کُرد و کوتی

با توجه به عناوین اوستایی خاندان "ویسه/وئسکَ" (به سانسکریتی و اوستایی یعنی خانه، آبادی) و آرگامزان (صاحبان ارگ و عمارت بزرگ) خبر موسی خورنی که در مورد کُردها به کار رفته اند و نیز با توجه به ارگ قله کوه جودی (گوتی) که کشتی اساطیری توفان بزرگ بدان رسیده بود و مطابق منابع آشوری آن در سرزمین کوتیان/گوتیان قرار داشت، می توان نامهای کُرد و کوتی را در ارتباط و ترادف هم با این کلمات سانسکریتی زیر به معانی خانه، عمارت، کاخ و معبد سنجید:
कुटी kuTI f. house ، कृत्ति kRtti f. house ،कीर्ति kIrti m. edifice، कीर्ति kIrti m. palace، कीर्ति kIrti m. temple.
بر این پایه نامهای ایشان متضاد نام همسایگان ایشان لولوبیان (غارنشینان، ساگارتیان) است که ریشه نام شان به صورت لوله در فارسی و کردی به معنی سوراخ و غار (به کُردی محل منسوب به زندگی بچه خوک و خرس) است.

هیچ نظری موجود نیست: