شنبه، تیر ۲۳، ۱۳۹۷

معنی محتمل اودرگ (ایدریغ)، سنجاب و سمور

نامهای اودرگ و سنجاب به معنی شکنندۀ[دانه و طعمه] و تند جونده و جوندۀ دراز به نظر می رسند:
{ava}-दारक adj. dAraka tearing off
शाण m. sANa saw- जव adj. java swift
शाण m. sANa (sama) saw-उरु adj.uru large

هیچ نظری موجود نیست: