یکشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۶

پیوند سپنت آرمئیتی اوستا با آرتمیس تراکیائیها و یونانیان باستان

سپنت آرمئیتی اوستا یعنی فروتنی مقدس به واسطهً نام الههً سکایی آرتیم پسه (آرهیم پسه) یعنی توجه کننده به پاکی به الههً تراکیایی و یونانی آرتمیس یعنی سالم و تندرست می پیوندد رومیها این الهه را دیانا می نامیده اند که لفظاً به معنی الهه بوده و ایزد بانوی شکار به شمار می رفته است.

هیچ نظری موجود نیست: