چهارشنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۶

معنی نام تور

در کتیبه های آشوری و بابلی نام سکاها علاوه بر ایشکوزا (پرستندهً بز کوهی)به صورت اوممان ماندا یعنی قبیلهً وحشی و ویرانگر ذکر شده است. از اینجا معلوم میشود که نام تور یعنی وحشی و رمنده هم مناسبتی با همین اوممان ماندا هم با خود نام سکا( ایشکوزا) داشته است.

هیچ نظری موجود نیست: