جمعه، خرداد ۱۱، ۱۳۸۶

معرفی تألیفات

دوستمان مانی بختیار پیشنهاد کرده اند که محض آشنایی با تألیفات اینجانب جواد مفرد کهلان نام و نشان آنها معرفی گردند که بدین وسیله ازاین پیشنهاد به جا و صحیح اطاعت میشود:1-گزارش زادگاه زرتشت و تاریخ اساطیری ایران چاپ اول آرش استکهلم چاپ دوم نگین تهران که شکل تکمیل شده قبلی است. 2-نیاکان باستانی کُرد چاپ ارزان جلد 1.2 ، 3 -درآینهً تاریخ جلد1.2 چاپ ارزان، 4-رشتهً سرخ تاریخ اساطیری ادیان به زبان سوئدی، چاپ ارزان. کتابهای دردست تألیف و چاپ نشده اینجانب عبارتند از در آینهً تاریخ جلد 3.4.5 و مهاجرین جادهً ابریشم .یعنی جمعاً 10 جلد کتاب تحقیقی در باب تاریخ اساطیری در عرض سی سال توسط اینجانب تألیف شده است. شکر که عمر کفایت کرد..

۱ نظر:

ناشناس گفت...

bet on sports, bet football, foootball betting
bet online online sports betting betting online