چهارشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۷

منشأ بابلی نام زئوس

زئوس خدای بزرگ یونانی مطابق با همین ایزد رعد و برق بابلی آداد/ایشکور است:

در اساطیر یونانی مربوط به زئوس به صراحت از سلاح رعد وبرق وی صحبت شده و آن در تمثالهای وی نیز نقش گردیده است. این مطلب او را با آداد اکدی یعنی خدای تندر یا همان ایشکور سومری به معنی خدای کوهستان یکی نشان میدهد. سندی تکمیلی معتبری که در این باب وجود دارد همانا مطابقت نام کرونوس(یعنی شاخ) با قرنو(شاخ، گاو شاخدار) یعنی لقب سین(سوئن= ماه) پدر ایشکور(خدای کوهستان، به عبارتی خدای کوه المپ) و اینانا(الههً مقدس و باکره) است و نام همسر آداد یعنی شالا (الههً والامقام) با هرای یونانیها (یعنی الهه) همسر زئوس مطابقت دارد. انتساب کوه المپ(کوه بزرگ و گسترده) به عنوان مکان زئوس نیز دلیل دیگری بر اصل خدای رعد بودن زئوس می باشد.

هیچ نظری موجود نیست: