شنبه، دی ۱۷، ۱۳۹۰

معادل فارسی کلمات عمو، عمه، خالو و خاله

از قرار معلوم کلماتی که برای عمو، عمه، خالو و خاله در فارسی قدیم وجود داشته است همانا به ترتیب افدر (اودر، به اوستایی یعنی ازهمان شکم)، افدره، دایی (پرستار) و دایه بوده است. معادل ترکی افدر (اودر) قارداش (قارن تاش= از همان شکم) است که در مورد برادر به کار میرود.

هیچ نظری موجود نیست: