پنجشنبه، دی ۲۹، ۱۳۹۰

معنی نام شهرکهای اشکذر، دیهوک، زارچ و نیر در استان یزد

اشکذر را می توان به معنی محل درختچه های اشک یا محل چکه ها و قطرات آب معنی نمود. دیهوک را می توان به معنی ده واقع در بلندی گرفت (اگر این قصبه در بلندی واقع شده باشد). زارچ را می توان به صورت زارجا یعنی محل ترشح آب بازسازی نمود. نیر را می توان به صورت نی-اِر یا نی ور بازسازی کرده آن را به معنی محل واقع در سرپایینی گرفت.اگر این قصبه در سراشیبی واقع شده باشد

هیچ نظری موجود نیست: