سه‌شنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۹۰

زبان آذری همان ترکی ارانی بوده است

در ویکیپدیا در زباره زبان مردم آذربایجان کهن یعنی اوستایی و پهلوی با زبان آذری (ترکی ارانی) خلط مبحث شده است. فکر کرده اند که زبان آذری بر گرفته از نام آذربایجان و اشاره به همان زبان میرای پهلوی معرب عهد اعراب است در صورتیکه آن ترجمه نام ارانی و اوتی است که به زبانهای سکایی-کُردی و ترکی دقیقاً مترادف آذری است.همان زبان آذری که یاقوت حموی (جغرافی نویس اواخر عهد خلفای عباسی، در قرن هفتم هجری) در موردش میگوید: " مردم آذربایجان را گویشی است که آذریه خوانند و کسی جز خودشان آن را در نیابد." یعنی اگر این زبان پهلوی و دری بود همسایگان جنوبی و شرقی و غربیشان شان آن را می فهمیدند و آن به طور ریشه ای از زبانهای ایرانی متمایز بوده است. مثالی را هم که برای کلمه حسان (بر گرفته از کلمه اوستایی هیث= محل استراحت، سرای)در زبان مردم آذربایجان (در این مورد منظور زبان پهلوی- اوستایی)آورده اند غلط تفسیر کرده اند:" 3.مورخ دیگری که به این زبان بدون ذکر نام آن اشاره کرده احمد بلاذری (در قرن دوم هجری)است که کلمهٔ «حسان» به معنی «حائر» یعنی منزل و کاروانسرا را از کلام اهل آذربایجان نقل کرده‌است. این کلمه همان کلمهٔ «خان» به معنی کاروانسراست که در متون فارسی به کار رفته‌است."حسان چه ربطی به خان دارد و چگونه بدین شکل تصحیف شده است. تیری بوده است که منبع ویکیپدیا برای شکار شانسی بی هدف به آسمان رها کرده است.لذا در گفتار علی بن حسین مسعودی (قرن چهارم هجری)که برای مردم آذربایجان سه زبان پهلوی (پهلوی معرب)، دری و آذری آورده است. زبان آذری بر خلاف ظاهر دری آن همان ترکی ارانی (اوتی) بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: