سه‌شنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۹۰

معنی نام برخی از شهرهای مجهول المعنی استان کرمانشاهان

هرسین مرکب است از هرا (بلندی) و سین (شین یعنی جا). در مجموع یعنی جایگاه مرتفع. ارتفاع این شهر را1582 متر از سطح دریا آورده اند که نسبت به کرمانشاه بسیار بلند است. اگر چنان‍که گفته میشود هرسم جای هوسم قدیمی بوده باشد، پس هر در هرسم همان هیر (ثروت) پهلوی است چون هو اوستایی هم به معنی دارایی است. پس هرسم (هیر- زم) و هوسم (هو- زم) به معنی زمین غنی و ثروتمند هستند. نام هرسین (هیر- سینه) هم می تواند به معنی دامنه ثروتمند یا زمین ثروتمند (هیر-شین) بوده باشد.
ازگله را می توان به صورت اس- گله باز سازی کرد که به لغت اوستایی و پهلوی به معنی محل گله است.
هلشتی را می توان به صورت هله-شئیتی بازسازی کرد و آن را به معنی محل هله گرفت. کلمه هله در زبان کردی به معنی غربال و غوره و غله است. این کلمه علی القاعده می تواند دگرگون شده شکل هرا (بلند و رسا و ثروتمند) باشد. در این صورت آن نظیر هرسین به معنی جایگاه مرتفع می باشد.
حمیل را می توان دگرگون شده همیر (جایگاه سردسیری) گرفت.
نودشه در لغت پهلوی و کُردی به صورت نی-دشه به معنی سراشیبی خوش منظر است. شهر در سراشیبی واقع شده است.
روانسر به معنی سرچشمه رودخانه (رودان-سر) است.
سطر به صورت ستر در لغت اوستایی به معنی استوار و نیرومند است.
کوزران به کردی به معنی محل دارای پیچ و خم است.
نوسود را می توان به صورت اوستائی نی- ستات بازسازی کزد که به معنی محل ایستاده در سراشیبی است. و نوسود چنین موقعیت اقلیمی را داراست. نوسود را میشود. نی -آسود هم در نظر گرفت یعنی استراحتگاه واقع در سر پایینی.

هیچ نظری موجود نیست: