شنبه، آذر ۲۳، ۱۳۹۲

مفهوم ملامت بار یال و دل در اصطلاح زرتشتیان

پارسیان (زرتشتیان) مسلمانان را یال یا دَل می نامند. ریشه و معنی این کلمات چه می تواند باشد؟ در فرهنگ بهدینان یال به معنی مسلمان را از ریشه یَل= دَل گرفته و دَل را با دله (هرزه) مربوط دانسته اند. جالب است که یل و یله هم در فرهنگنامه های فارسی مترادف با دل و دله به معنی رها و ول و هرزه آمده است.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

با درود
واژه دَل اکنون در خراسان رایج است.
((دَل = سگ ماده ای که ول می چرخد.
دَله= کسی که هم ول می گردد و هم آبرویی ندارد.
دلگی= ولگردی و چرخیدن زنان بدکاره در خیابان و همچنین فحشی است برای کسی که مدت زیادی را در خیابان می گذراند.))
حال که سخن از سگ پیش آمد،واژه چِخ برای رم دادن سگان به کار می رود آیا این واژه معنی یا ریشه خاصی دارد ؟
با سپاس