شنبه، دی ۰۷، ۱۳۹۲

معنی نام زوروآستِر در زبان کُردی

نام یونانی زرتشت، یعنی زورو-آستِر بدین شکل در زبان کُردی معنی پُر سرود را می دهد. در سانسکریت نیز جزء "آسترا" نام یک افسون مقدس و در اوستا به معنی آرامش اندیشه است. این مفهوم کُردی همچنین معنی نام گاسپار (گاث-پر) یعنی یکی از سه مغی است که به دیدار عیسی مسیح نوزاد شتافته بودند. نامهای گائو-ماته (دانای سرود دینی)، گو-تمه (گائو-تمه، پرستار سرودهای دینی) و پاتیزیت (نگهبان سرودهای روحانی) نیز مترادف با همدیگر به همین معنی می باشند. این عناوین در قرن ششم پیش از میلاد در ایران و هند بسیار معروف و مرسوم بوده اند.
اگر زوروآستر را به همین معنی پر سرود بگیریم، معلوم میشود همانطور که یونانیان گفته اند زمان آن به هزاره های دور و به مغان عهد دیرین میرسد، مطرح کردن این گونه نکات اگر ابهام افزا نباشد می تواند در این راه مفید واقع شود. مثلاً بر این پایه خود نام زرتوشترا می تواند به معنی دانای سرودهای دینی کهن معنی دهد که معنی مناسبتری از دارنده شتر پیر یا شتر زرین است. خود این نکته معلوم می گرداند، زورو آستر هم در واقع همان زَرَ استر یعنی دانای سرودهای کهن دینی است.
نام اوستایی زئیری وئیری هم که در واقع یکی از عنوان خود زرتشت بوده ولی شخصیت جداگانه زرتشتی معرفی شده، باز به همین معنی دارنده سرودهای کهن یا زرین است.

هیچ نظری موجود نیست: