چهارشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۹۲

معنی و مناسبت نام شهر مِهران

گفته میشود "مِهران در گذشته منصورآباد نام داشته است و در سال ۱۳۰۹ با تصویب فرهنگستان زبان فارسی به نام مِهران نامگذاری شد". این نام در هیئت مِه-ران (محل بزرگ) مناسبت تامی با نام این قصبه دارد، چه اصل نام منصور آباد در این رابطه باید همان مونزر آباد زبان کُردی یعنی به زبان مردم بومی مِهران، از ریشه اوستایی مانزَرا= بسیار توانگر به معنی "آبادی توانا و بزرگ" بوده باشد. آیا فرهنگستان این معنی با اطلاع از این معنی کُردی نام این شهر انتخاب کرده یا سنگی به هوا انداخته و به طور تصادفی به هدف بر خورده است؟
در تاریخ چهارشنبه، دی ۱۱، ۱۳۸۷مهران را با شهر عیلامی بیت هوبان (جایگاه مخازن) سنجیده بودم.

هیچ نظری موجود نیست: