دوشنبه، دی ۳۰، ۱۳۹۲

واژه سرمد معرب کلمه سَرِمَ-ئیتی (سبز بونده) ایرانی است

مطابق گفته سهراب طاهری و آرش پویا، در گویش لارستانی "سرمه یا سلمه" یعنی گیاهی که بوته اش همیشگی بوده خشک و دو باره سبز میشود. Sarma....ya Salma .
بر این پایه سَرمَ باید از ریشه اوستایی زَرِمَ یعنی سبز باشنده بوده باشد. لابد کلمه سرمد عربی به معنی همواره و جاوید معرب از همین سَرِمَ-ئیتی (سبز بونده) ایرانی است.

هیچ نظری موجود نیست: