پنجشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۹۲

ریشه و معنی نامهای اَنجرود و اَنزاب

انجرود نام قدیمی منطقه ای در سمت تکاب (تیکاب، رود باریکه) است و انزاب نام رودخانه باریکی است که در شرق مراغه بین باغهای مراغه جاری است. ریشه این دو نام به کلمۀ اَنج (انز) یعنی باریک و خُرد بر میگردد و در کلمۀ سانسکریتی اَنگَ (چیزی که نسبت به چیز دیگر پایین تر و بی اهمیت تر باشد) و واژۀ اوستایی اَنج (خوار و بی مقدار) و انجیدن فارسی (ریزه ریزه کردن) و اینج بلوچی (دامن کوتاه) و اَنجه کُردی (ریزه) و اینجه آذری و ترکی عثمانی (یعنی باریک) دیده میشود.
من انجیدن (ریز ریز کردن) را جای دیگر مطرح کردم، دوستی گفت هنجیدن در لُری بدین معنی است. باید درست باشد چه در کُردی هنجن و هنجاندن و هنجنین به همین معنی انجیدن و خرد کردن با تیغ آمده است.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

با سلام
بسيار نيكو
در گويش مشهدي، اَنجو اَنجو كردن براي ريز ريز كردن همراه با خرابكاري به كار ميرود