شنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۹۳

معنی کنگاور

نظر به نام گچ کن (کچ کان، به کُردی یعنی محل دختر) و معبد ناهید آن معلوم میشود که جزء اول نام کنگاور بر گرفته از کَنَیَکای سانسکریت به معنی دختر و باکره و جزء ور به معنی دژ بوده است. در شرح لشکرکشی های آشوریان به اراضی ماد نام آن بیت ایشتار ذکر شده است. در هیئت کُنگوبارِ کنگاور، کُنَکَ سانسکریت به معنی تازه متولد شده می تواند اشاره به دختر و بار می تواند اشاره به باره (برج) و دژ بوده باشد.

هیچ نظری موجود نیست: