سه‌شنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۹۳

مطابقت نام قرقیز و هسینگ نو (هون)

نام هسینگ نو را در زبان چینی به معنی بندگان هراس انگیز گرفته اند. اگر اصل نام قرقیز/قرخیز را قورخی-اوز (ترسناکها) بگیریم این دو نام مطابق هم خواهند بود. قرقیزها از همان نواحی هونهای مجاور مغولستان به منطقه کنونی شان رسیده اند. می دانیم چینی ها دشمنان بالادست گوگ ترکان را هسینگ نو/هون و خود اساطیر ترکان این دشمنان بالادست را قرقیز نامیده اند.

هیچ نظری موجود نیست: