جمعه، شهریور ۲۱، ۱۳۹۳

ریشه محتمل واژۀ مگس

شاید مگس با مکساتی سانسکریت یعنی توده و گروه و مَگَ ِاوستایی به معنی گروهی و مِگای یونانی به معنی تعداد بسیار زیاد مربوط بوده باشد. براین پایه شکل اوستایی مخشی (مخ-شی) یعنی گروهی باشنده. معهذا شکل سانسکریتی مکهه (مخَ) به معنی بی قرار و فعال و مَکَ زبانهای ژرمن (کوچک جابجا شونده) در این رابطه بیشتر جلب توجه می نمایند. یعنی بر این پایه مخشی (مگس) به معنی موجود کوچک بی قرار و فعال است.

هیچ نظری موجود نیست: