چهارشنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۹۳

معنی نام کُردان/لُران فیلی

این نام را به معنی راهزن، یاغی و پهلی/پارتی گرفته اند ولی آن را با توجه به واژه های فعله/فهله و قره (کاره) درآذری و نام عشیره بزرگ عمله در قشقایی می توان به سادگی به معنی ایل و جماعت کارگر پیشه (فعله) معنی کرد.

هیچ نظری موجود نیست: