جمعه، شهریور ۱۴، ۱۳۹۳

مطابقت چگین ها با ایل های اتابکان

گفته میشود كلمۀ "چگین" مغولی/ترکی به معنی شاهزاده بوده، معادل كلمه تركی "تكین" میباشد. در استان قزوین و بخشهای مجاور آن به هر دو نام "چگین، چگینی" و "تكین" (تكین داغی) برخورد میشود. ایل چگنی امروزه عمدتا لرزبان، گروههائی از آنها كه در استان قزوین ساكنند تركی زبان و گروههائی كه در شمال كشور عراق مسكن گزیده اند كردزبان هستند.
می دانیم اتابکان از جمله اتابکان لُر کوچک و بزرگ به معنی ایلهایی بوده اند که شاهزادگان پیش ایشان پرورش می یافتند. از اینجا می توان چنین نتیجه گرفت که چگین ها (در اصل چگینی ها) اعقاب همین اتابکان لُر هستند. ظاهراً در نزد بختیاری ها خود نام اتابک به صورت نام ایل بابادی (به ظاهر به ترکی یعنی کسی که در مقام پدر است) زنده مانده است.

هیچ نظری موجود نیست: