سه‌شنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۹۳

معنی نام دژ رشکان

دژ 2300 ساله رشکان در نزدیکی محله صفائیه شهر ری و تپه چشمه علی قرار دارد. دژ رشکان یکی از قلعه‌های محافظ هسته اولیه ری به شمار می‌رفت. این دژ با ساختاری متشکل از لاشه سنگ و ساروج، متعلق به دوره اشکانیان است. فخرالدوله پسر رکن الدوله دیلمی، این بنا را که در جریان فتح ری به دست مسلمان ها ویران شده بود، مرمت کرد به همین دلیل درگذشته اینجا فخر آباد نامیده می‌شد.
رش‍کان می تواند به معنی محل واقع بر روی تپه باشد: مطابق لغت نامه دهخدا: رش. [رَ] (اِ) پشته. تپه. (فرهنگ فارسی معین). مقابل کنده. فراز. تپه. تل. بلندی. بلندی در زمین. پشته، مقابل گودی و نشیب. (یادداشت مؤلف). || زمین پشته پشته. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین) (انجمن آرا) (آنندراج) (لغت محلی شوشتر) (از فرهنگ جهانگیری) (از شعوری ج 2 ورق 8) (از فرهنگ رشیدی). زمین پر فرازو نشیب. (فرهنگ خطی) (فرهنگ سروری ). زمین نشیب و فراز باشد نه سخت و هموار. (فرهنگ اوبهی):
هرچه بخواهد بده که گنده زبان است
دیو رمیده نه کنده داند و نه رش .منجیک.
ولی اگر ترکیب اصلی آن را اَ-رَش-کان در نظر بگیریم در این صورت نام رشکان به معنی محل آسیب ناپذیر خواهد بود که این معنی مناسب و منطقی برای این دژ مناسب و معروف می توانست باشد.

هیچ نظری موجود نیست: